Hopp til innhold

Steinarbeid – legging av heller og belegningsstein

Vi kan tilby legging av heller, belegningsstein og løing av steingard og støttemurer

  • vi kan tilby legging av heller
  • vi kan også legge beleggningsstein
  • vi kan lage trapper 
  • og støttemurer