Hopp til innhold

Om Nærbø Bygdeservice SA

Nærbø Bygdeservice SA er et samvirkeforetak stiftet 23.1.2002. Vi er i dag 10 eiere og formålet vårt er: «å formidle tjenester fra medlemmene til offentlige etater, bedrifter og personer ved utnyttelse av arbeidskraft, kompetanse, bygninger, maskiner, redskap og verktøy med mer»

Nærbø Bygdeservice SA består av selvstendig næringsdrivende bønder som utnytter fordelen av samarbeid satt i system og våre eieres varierte kompetanse og maskinpark. I tillegg til eierne har vi med oss ca 15 andre på laget til å utføre oppdrag av ulik art.

Vi er en del av Bygdeservice Norge, som i dag teller 49 foretak over hele landet.

Laget omsetter årlig for ca 5 millioner kroner.

Vi disponerer redskap og utstyr til å utføre ulike oppgaver så ta kontakt til en uforpliktende samtale.